Rekonstrukcja Grodu sprzed ponad 1000 lat który ma swoją Drużynę Słowiańską WARCIANIE skupiającą pasjonatów historii w różnym wieku. Imprezy te, z reguły organizowane są na początku lub w ostatni weekend czerwca , z wolna wpisują się do kalendarza najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. Do stałych punktów ich programu należą pokazy dawnych walk i rzemiosł, inscenizacje historyczne, koncerty muzyki dawnej, wykłady popularno-naukowe, wystawy archeologiczne, turnieje szachów średniowiecznych, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ląd nad Wartą to niewielka miejscowość w powiecie słupeckim. W przeszłości miejscowość ta odegrała ważną rolę na kształtowanie się państwa piastowskiego oraz kultury cysterskiej. Potwierdzeniem tego są pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu na Rydlowej Górze oraz klasztor pocysterski położony nad urwistym brzegiem Warty. Klasztor ten jest niesamowitą atrakcją turystyczną.

Zdjęcia: www.festiwal-lad.pl