Izbę Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym tworzą dwa obiekty: Chata Młynarza i odrestaurowany wiatrak koźlak.
W Chacie Młynarza znajduje się Filia Biblioteczna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie.
Wiatrak w Budzisławiu Kościelnym jest obecnie jedynym zachowanym wiatrakiem na terenie gminy Kleczew i jednym z nielicznych obiektów tego typu w tej części Wielkopolski udostępnionych do zwiedzania. Pobudowany został w 1858 r. w Kościanie na terenie ówczesnego zaboru pruskiego.
Wiatrak do końca lat siedemdziesiątych mełł zboże. Później zaczął podupadać.
Po wielu latach niszczenia, w 2011 r. budzisławski „koźlak” odzyskał dawną świetność. Obiekt został odrestaurowany. W pobliżu stanęła także Chata Młynarza.
Największą atrakcją wiatraka są zachowane jego oryginalne części, m.in.: wał skrzydłowy wraz z kołem palecznym czy tzw. „kozioł”.
Koźlak, inaczej wiatrak kozłowy, to najstarszy typ wiatraka europejskiego. Prowadzone są tu lekcje dla dzieci i młodzieży na temat dawnego rolnictwa i wiejskiego gospodarstwa domowego.

Zdjęcia: www.kleczew.pl